BMTransport on ratkaisu yrityksille, jotka itse hoitavat kuljetus- ja reittisuunnittelun. Liikenteessä olevat ajoneuvot ovat toimeksiantajan ohjauksessa ja toiminta perustuu pitkäaikaiseen kuljetussopimukseen, jossa ajoneuvokalusto sopeutetaan asiakkaiden vaatimiin tarpeisiin. Kuljetusverkostomme avulla pystymme tarjoamaan paikalliset sekä koko maan kattavat kuljetukset keskitetysti yhdellä sopimuksella.

 

Kuljettajat koulutamme asiakasohjeiden mukaisesti ja osaamista ylläpidämme säännöllisillä koulutuksilla. Koulutettujen kuljettajien avulla pystymme tarjoamaan yksilöitävissä olevat ja pitkälle viedyt lisäarvopalvelut asiakasrajapinnassa. Säännöllisten yhteistyöpalavereiden ja toimintaa mittaavien mittareiden avulla haluamme taata laadukkaan toiminnan ja sen kehittämisen.

Yhteydenotto>>